Wsparcie i rozwój dla Twojego dziecka

Zajęcia WWRD dla dzieci
(do czasu rozpoczęcia nauki w szkole)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to program mający na celu wsparcie dzieci w kluczowych aspektach rozwoju. Skoncentrowany jest na wczesnym wykrywaniu i interwencji w przypadku różnorodnych trudności i zaburzeń rozwojowych. Dzięki indywidualnemu podejściu i dostosowanym metodom, WWRD pomaga w rozwijaniu umiejętności motorycznych, poznawczych, społecznych i emocjonalnych, umożliwiając każdemu dziecku osiągnięcie pełni swojego potencjału.

Sprawdź jak uzyskać darmowe zajęcia WWRD

Zajęcia z logopedą dla dzieci i młodzieży

Zajęcia z logopedą dla dzieci i młodzieży są skoncentrowane na diagnozowaniu i terapii różnorodnych trudności komunikacyjnych. Logopeda pracuje z dziećmi nad poprawą wymowy, rozwojem mowy i języka, a także nad komunikacją niewerbalną. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz zastosowaniu różnorodnych metod i technik, terapia logopedyczna pomaga w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych, wspierając rozwój językowy i umiejętności społeczne uczestników.

Umów wizytę u Logopedy

Zajęcia dla dzieci z Integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to kluczowy proces, pomagający dzieciom prawidłowo przetwarzać informacje zmysłowe. Zajęcia z terapii sensorycznej skierowane są do dzieci z trudnościami w tej dziedzinie, oferując szereg ćwiczeń i zabaw terapeutycznych. Celem jest wsparcie rozwoju motorycznego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie dziecka w codziennym życiu. Terapia jest szczególnie korzystna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm czy ADHD.

Dowiedz się więcej o Integracji Sensorycznej

Otrzymaj pomoc