Terapia SI - Integracja Sensoryczna

Terapia SI

Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad olbrzymią pracą naszego umysłu wykonywaną w celu odbioru, przesyłu, uporządkowania i wykorzystania informacji płynących z narządów zmysłu.

Układ nerwowy człowieka w każdej sekundzie bombardowany jest milionami impulsów nerwowych niosących informację o tym, co dzieje się z naszym ciałem oraz otoczeniem, w którym się znajdujemy.

W ułamku sekundy informacje te muszą zostać zarejestrowane, ocenione pod względem ważności, wyciszone lub zintensyfikowane.

Niezwykle istotne jest również połączenie informacji odbieranych różnymi zmysłami w jedną całość. Gdy bodźce sensoryczne nie są właściwie opracowywane przez układ nerwowy, pojawia się chaos informacyjny, który skutkuje niejednokrotnie trudnościami w harmonijnym rozwoju psychofizycznym dziecka, niepokojem, nieodpowiednim zachowaniem oraz obniżoną zdolnością do uczenia się.

Nie tylko 5 zmysłów

Wpływ na efektywną pracę układu nerwowego mają nie tylko informacje pochodzące ze zmysłu wzroku, słuchu, dotyku czy smaku, ale również ze zmysłu przedsionkowego, dostarczającego informacji o ruchu człowieka, oraz zmysłu czucia proprioceptywnego, odpowiedzialnego za rejestrowanie zmian w pozycji ciała.

Z działania tych ostatnich na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, a to właśnie propriocepcja i zmysł przedsionkowy, łącznie ze zmysłem dotyku, stanowią punkt odniesienia do właściwego uporządkowania innych informacji sensorycznych. Zmysł przedsionkowy jest tym, który rozwija się najwcześniej, bo już w życiu płodowym człowieka. Kołyszący ruch doświadczany podczas poruszania się przyszłej mamy jest pierwszym treningiem integracji sensorycznej maluszka.

W labiryncie zmysłów

Zaburzenie przetwarzania informacji płynących ze zmysłów doprowadza do różnych dysfunkcji - od zmniejszonej sprawności fizycznej po zaburzenia zachowania i uczenia się. Wśród najczęstszych objawów zaburzeń SI wymienia się nadmierną lub niedostateczną wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe czy ruchowe, wyższy niż przeciętny lub obniżony poziom aktywności ruchowej, problemy z koordynacją, impulsywność czy trudności w nauce.

Zaburzenia SI bardzo często powodują duży niepokój u niemowląt i dzieci starszych, pojawiają się problemy ze snem, wybiórczość pokarmowa, rozchwianie emocjonalne, trudności w komunikacji werbalnej. Mówi się, że dzieci z poważnymi dysfunkcjami integracji sensorycznej czują się ciągle jak na karuzeli pędzącej w takt głośnej muzyki, oświetlonej milionem świateł, na której nie potrafią utrzymać równowagi. W konsekwencji ich zachowanie odbiega od oczekiwań społecznych, trudno im spełnić wymagania szkolne, a nawet pokonać „kroki milowe” w rozwoju psychofizycznym. Dzieciom z zaburzeniami SI przykleja się często łatkę niegrzecznych, nadpobudliwych lub mniej zdolnych.
Z pomocą przychodzi diagnoza i terapia SI.

Terapia SI
☞ terapia inna niż wszystkie

Terapia integracji sensorycznej polega na ćwiczeniach, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu, rozwiązując jednocześnie proste zadania logiczne lub kreujące spostrzegawczość.
Aktywność ta, prowadzona w atmosferze zabawy, w sposób atrakcyjny i budzący zaangażowanie dziecka, prowadzi do przeorganizowania pracy mózgu i lepszego porządkowania i wykorzystywania informacji płynących ze zmysłów.

Terapia SI różni się od wielu innych działań rewalidacyjnych, gdyż sama w sobie nie uczy konkretnych umiejętności, takich jak liczenie, zapamiętywanie, rysowanie czy różnicowanie dźwięków, a jedynie stymuluje układ nerwowy do właściwej pracy, tak aby sprawna i precyzyjna nauka stała się możliwa. Terapia SI przygotowuje grunt pod przyszłe wyzwania, którym sprostać musi dziecko w trybie nauki szkolnej.

Terapia jest tym skuteczniejsza, im większe zaangażowanie wzbudzimy w działaniu ćwiczącego. Zajęcia integracji sensorycznej powinny zawsze odpowiadać potrzebom i aktualnym możliwościom dziecka. Trudność i intensywność ćwiczeń jest stopniowana, a postępy monitorowane przez terapeutę. W terapii SI kluczową rolę odgrywa jednak powtarzalność i regularność ćwiczeń zarówno na sali SI,
jak i w domu.

Magia sali integracji sensorycznej

Podczas zajęć integracji sensorycznej eksplorujemy otoczenie, dostarczając młodym umysłom odpowiednich bodźców zmysłowych. Tworząc ścieżki i pomoce sensoryczne, bazujemy na materiałach naturalnych. Stymulujemy zmysł dotyku, organizując zabawę w różnorodnych substancjach, takich jak piasek, ryż, groch, orzechy, kisiel, pianka, masa solna, slime, ciecz newtonowska. Dostarczamy wrażeń związanych z temperaturą, odkrywając zimno metalowych przedmiotów, kamieni czy lodu, a także ciepło nagrzanych pestek czereśni.

Ćwiczymy zmysł słuchu, doświadczając dźwięków o różnej głośności, natężeniu, intensywności. Szukamy źródeł dźwięków, przeprowadzamy aktywny trening słuchowy. Stymulujemy zmysł przedsionkowy i propriocepcję, proponując aktywność ruchową dostosowaną do zdiagnozowanych potrzeb dzieci. Ćwiczenia odbywają się na równoważni lub huśtawkach, przynosząc doświadczenia w sposobie odbioru ruchu liniowego i obrotowego. Balansujemy na piłkach, platformach, deskorolkach, aby poczuć zmiany w ułożeniu ciała w przestrzeni.

Pokonujemy tory przeszkód, aby trenować umiejętność wyboru, planowania i wykonania precyzyjnego ruchu. Ćwiczymy koordynację ręka-oko, rzucając do celu. Uczymy się schematu własnego ciała, odczytywania sygnałów płynących z mięśni i ścięgien podczas przetaczania i przepychania ciężkich przedmiotów, „walki” z workiem treningowym, przeciągania liny.

Wszystkie te zabiegi przyczyniają się do usprawnienia odbioru, przesyłania i opracowania informacji przez układ nerwowy dziecka. W przypadku nadwrażliwości lub podwrażliwości sensorycznej dostosowana zostaje reakcja organizmu w stosunku do intensywności bodźca.

Kiedy na diagnozę? Kiedy na terapię?

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą przejawiać nawet najmłodsze niemowlęta, jednak ze względu na trudność w jednoznacznej ocenie przyczyn zachowań tak małego dziecka, diagnozę integracji sensorycznej przeprowadza się najwcześniej u dzieci, które ukończyły 12 miesiąc życia. Pełną diagnozę SI przeprowadza się u dzieci czteroletnich. Rodziców zainteresowanych uzyskaniem porady, jak dbać o prawidłowy rozwój integracji sensorycznej niemowlaka, zapraszamy na krótki instruktaż ukazujący techniki ćwiczeń integracji sensorycznej podczas codziennej aktywności.

Terapia integracji sensorycznej jest najbardziej skuteczna w przypadku dzieci przed ukończeniem 7 roku życia. W tym czasie plastyczność układu nerwowego jest największa, tym samym stymulowanie rozwoju połączeń nerwowych przebiega najsprawniej. Zwykle terapię integracji sensorycznej zaleca się dzieciom do 12 roku życia. Warto też zauważyć, że w każdym wieku możliwa jest praca nad sprawnym działaniem układu nerwowego ze względu na możliwości naprawcze organizmu.

Z zaburzeń integracji sensorycznej nie wyrasta się. Trudności w przetwarzaniu sensorycznym nie znikają samoistnie bez właściwej stymulacji układu nerwowego, raczej pogłębiają się lub zmienia się sposób manifestacji problemu przez organizm człowieka, dlatego warto jak najwcześniej zadbać o prawidłowy rozwój dziecka.

Diagnoza SI

Zebranie wywiadu

Diagnoza SI składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich obejmuje zebranie wywiadu dotyczącego okoliczności porodu, przebytych przez dziecko chorób, wykrytych dysfunkcji czy trudności rozwojowych.

Kwestionariusz wywiadu sensomotorycznego dziecka

Drugi etap to wypełnienie przez rodzica Kwestionariusza Wywiadu Sensomotorycznego Dziecka. W kwestionariuszu znajdą się pytania dotyczące poszczególnych etapów rozwoju dziecka, preferencji podczas zabawy, reakcji na bodźce, aktualnych umiejętności, intensywności reakcji emocjonalnych, otwartości w kontaktach międzyludzkich itp.

Testy i obserwacje

Trzeci etap to testy w postaci ćwiczeń, prób i obserwacji dziecka podczas swobodnej aktywności na sali integracji sensorycznej.

Analiza wyników

Po przeprowadzeniu badań diagnosta dokonuje analizy wyników kwestionariuszy i prób testowych. Analiza prowadzi do postawienia diagnozy i rozpoznania charakterystycznych zaburzeń integracji sensorycznej.

Cennik

Terapia SI - Integracja Sensoryczna w ramach WWR

Terapia SI w ramach zajęć WWR jest darmowa. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty darmowych zajęć WWR dla twojego dziecka.

Usługa komercyjna

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na sesję.

Diagnoza SI - 450zł

Terapia SI - 140zł (50 minut)


Otrzymaj pomoc