Bezpłatna Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MAGNOLIA:

W celu skorzystania z bezpłatnej Terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MAGNOLIA, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wizyta u lekarza:

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza pediatry lub lekarza specjalisty. Lekarz musi wydać zaświadczenie lekarskie, które potwierdza opóźnienie, zaburzenie lub niepełnosprawność u dziecka.

Ważne jest, aby lekarz dokładnie określił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju z uwagi na konkretne przyczyny, takie jak:

2. Wizyta w poradni publicznej

Następnie udaj się do publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która obsługuje Twój rejon,(rejonizacja – sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka)

3. Zgłoś się z dzieckiem na diagnozę i wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Do wniosku dołącz dokumenty, takie jak zaświadczenie lekarskie, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne oraz dokumenty medyczne. Poradnia ma obowiązek wydać opinię w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

4. Odbierz opinię:

Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przyjdź z nią do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MAGNOLIA.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MAGNOLIA: