Cennik

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Terapie

Terapia uzależnień

150zł / 45 min - stacjonarnie

130zł / 45 min - online

40 EUR / 45 min - online w j. angielskim

Terapia uzależnień skupiająca się na różnych formach uzależnień, takich jak:

 • alkohol,
 • używki,
 • hazard,
 • sex,
 • portale randkowe,
 • social media,
 • gry komputerowe,
 • Internet.

Zajęcia z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej

150 zł / 45/60min - stacjonarnie

130 zł - online

40 EUR / 60 min - online w j. angielskim

Indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym skupiające się na wsparciu rozwoju oraz terapii behawioralnej.

Sesja Terapii Wirtualnej

150 zł / 45 minut

Zastosowanie nowoczesnych technologii w praktyce terapeutycznej. Terapia wirtualna pozwala na prowadzenie sesji w wygodnych warunkach, bez konieczności wychodzenia z domu, z zachowaniem pełnej prywatności i bezpieczeństwa.

Terapia par

220zł / 60 min - stacjonarnie

180zł / 60 min - online

40 EUR / 60 min - online w j. angielskim

Terapia dla par mająca na celu wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów w związku.

Terapia rodzin

300zł stacjonarnie / 90 minut

250zł online / 90 minut

70 EUR / 90 min - w j. angielskim

Specjalistyczna terapia rodzin, mająca na celu wsparcie rodziny w trudnych sytuacjach, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych i poprawę komunikacji między członkami rodziny.

Sesje terapii ręki grupowe ze wspomaganiem VR

80 zł / 50 minut

Terapia ręki z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Grupowe zajęcia mają na celu poprawę umiejętności manualnych, koordynacji oraz precyzji ruchów ręki. Wspomaganie technologią VR sprawia, że terapia staje się bardziej angażująca i efektywna.

Sesje terapii integracji sensorycznej grupowe ze wspomaganiem VR

80 zł / 50 minut

Terapia integracji sensorycznej z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Zajęcia grupowe pozwalają na wszechstronną stymulację sensoryczną w innowacyjny sposób, jednocześnie promując interakcje społeczne i naukę w grupie.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

150zł / 45 min - stacjonarnie

130zł / 45 min - online

50 EUR / 45 min - online w j.angielskim

Wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, par, seniorów:

 • - wsparcie w kryzysie,
 • - terapia psychologiczna osób w żałobie,
 • - wsparcie w trudnościach szkolnych,
 • - wsparcie w trudnościach interpersonalnych,
 • - trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • - wsparcie w stanach lękowych,
 • - wsparcie w stanach depresyjnych,
 • - trudności z niską samooceną,
 • - redukcja i zarządzanie stresem,
 • - kontrolowanie wściekłości i złości,
 • - ataki paniki,
 • - zaburzenia odżywiania i obrazowanie ciała,
 • - kwestie relacji partnerskich,
 • - nadwrażliwość,
 • - wsparcie w zmianach życiowych,
 • - depresja poporodowa,
 • - kryzys wieku średniego,
 • - zaburzenia adaptacyjne związane ze stratą, rozwodem, chorobą medyczną i innymi zmianami życiowymi,
 • - zespół stresu pourazowego dla ofiar traumy seksualnej, przemocy, nadużyć i innych urazów,
 • - usługi wsparcia dla Seniorów,
 • - uzależnienia (alkohol, używki, hazard, sex, portale randkowe, social media, gry komputerowe, Internet).

Konsultacje

Konsultacja Pedagogiczna /Terapia Pedagogiczna

90 zł / 45 min stacjonarnie

Konsultacje i terapia pedagogiczna skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce i zachowaniu. Pomoc pedagoga w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wsparcie w indywidualnym rozwoju ucznia.

Konsultacja Behawioralna/ Terapia Behawioralna

90 zł / 45 min - stacjonarnie

Konsultacje i terapia behawioralna mają na celu zidentyfikowanie i zmianę niepożądanych zachowań. Terapia ta bazuje na zrozumieniu mechanizmów uczenia się i zachowania, pomagając osobom w nabywaniu nowych umiejętności oraz radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi.

Konsultacja psychiatryczna

150zł / 60 min

Specjalistyczna konsultacja psychiatryczna, dostosowana do potrzeb pacjenta, w celu diagnozy i ewentualnych zaleceń leczenia.

Konsultacje rodzicielskie z psychoterapeutą

250 zł / 90min - stacjonarnie

200 zł / 90min - online

40 EUR / 60 min - online w j.angielskim

Konsultacje rodzicielskie z doświadczonym psychoterapeutą, mające na celu wsparcie rodziców w wychowywaniu i zrozumieniu potrzeb swoich dzieci.

Konsultacje rodzicielskie z psychoonkologiem

250 zł / 90min - stacjonarnie

200 zł / 90min - online

40 EUR / 60 min - online w j.angielskim

Konsultacje rodzicielskie z doświadczonym psychoonkologiem, mające na celu wsparcie rodziców w trudnych momentach związanych z diagnozą i leczeniem nowotworu.

Konsultacje rodzicielskie z psychoterapeutą od uzależnień

250 zł / 90min - stacjonarnie

200 zł / 90min - online

40 EUR / 60 min - online w j.angielskim

Specjalistyczne konsultacje skierowane do rodziców dzieci i młodzieży borykających się z problemami uzależnienia. Pomoc dla rodzin w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnościami związanymi z uzależnieniem.

Fizjoterapie

Fizjoterapia / Terapia Ruchowa

80 zł / 50 minut

Sesje fizjoterapii grupowe ze wspomaganiem VR

Fizjoterapia z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Sesje terapeutyczne skupiają się na poprawie funkcji ruchowych, siły i koordynacji pacjenta. Wykorzystanie VR sprawia, że terapia jest bardziej angażująca, umożliwiając pacjentowi bardziej efektywne i przyjemne ćwiczenia.

Sesje fizjoterapii grupowe ze wspomaganiem VR

80 zł / 50 minut

Fizjoterapia z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Grupowe sesje terapeutyczne skupiają się na poprawie funkcji ruchowych, siły i koordynacji pacjenta. Wykorzystanie VR sprawia, że terapia jest bardziej angażująca, umożliwiając pacjentom bardziej efektywne i przyjemne ćwiczenia.

Masaże

Masaż Shantala

150 zł / 45/60min - stacjonarnie

Masaż Shantala to tradycyjny indyjski masaż dla niemowląt, pomagający w rozwoju fizycznym i emocjonalnym dziecka.

Treningi

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe

50 zł / 45 min za osobę

Zajęcia skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności społecznych uczestników. Dzięki treningowi uczestnicy uczą się efektywnej komunikacji, rozpoznawania emocji, budowania pozytywnych relacji z innymi oraz radzenia sobie z konfliktami. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej, co pozwala na praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności w interakcjach z innymi.

Badania

Badanie psychologiczno–pedagogiczne pod kątem dysleksji, dysortografii, dysgrafii

350 zł / 120 minut - stacjonarnie

300 zł / 120 minut - online

Kompleksowe badanie mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych trudności w  nauce, związanych z dysleksją, dysortografią oraz dysgrafią. Obejmuje zarówno analizę psychologiczną, jak i pedagogiczną, pozwalając na precyzyjne określenie potrzeb edukacyjnych osoby badanej.

Badanie psychologiczne w kierunku określania słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat.
Czas trwania: 3 do 5 godzin, przeprowadzane w ciągu 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

Opinie

Zaświadczenie

30 zł

Wydanie opinii specjalisty

50 zł

Opinia o braku prziwskazań do podjęcia pracy zarobkowej

320zł - stacjonarnie

260zł - online

Opinia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy zarobkowej lub opinia do szkoły muzycznej.
Czas trwania badania: około 1,5 godziny.

*Opinia wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnozy

Diagnoza KOLD

300 zł / 90 - 120 min - stacjonarnie

Diagnoza dzieci w wieku od 6 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza KOZE

300 zł / 90 - 120 min - stacjonarnie

Ocena i opis nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza KOJD-AFA

300 zł / 90 - 120 min - stacjonarnie

Ocena Języka Dziecka Afatycznego – ocena jakościowa i planowanie terapii.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza KOSF

300 zł / 90 - 120 min - stacjonarnie

Badanie słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Percepcja mowy i rozwój słuchu u dzieci.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza Pełna Integracji Sensorycznej + wydanie opinii

350 zł / 45 min - stacjonarnie

Specjalistyczne badanie mające na celu ocenę funkcjonowania sensorycznego pacjenta. Integracja sensoryczna odnosi się do sposobu, w jaki organizm odbiera, interpretuje i reaguje na bodźce zewnętrzne. Nieprawidłowości w tej dziedzinie mogą prowadzić do problemów w uczeniu się, koordynacji ruchowej oraz zachowaniu. Diagnoza pełna integracji sensorycznej pozwala zidentyfikować potencjalne trudności, a następnie dostosować odpowiednią terapię. Cena zawiera również wydanie specjalistycznej opinii po zakończonym badaniu.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza funkcjonalna dotycząca aktualnego poziomu rozwoju dziecka

450zł - stacjonarnie

Dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do 10 roku życia.
Czas trwania: 3 – 4 godzin rozłożonych na 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczno-pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza intelektu

450zł - stacjonarnie

350zł - online (młodzież, osoby dorosłe)

Dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wieku od 2 do 69 lat.
Czas trwania: 2 – 4 godzin.

 • Konsultacja z rodzicami/osobami dorosłymi,
 • Badanie psychologiczne,
 • Wydanie informacji o wynikach badania wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza ADHD u dorosłych

560 zł (w tym 60 zł za testy psychologiczne) - stacjonarnie

450 zł - online

Diagnostyka ADHD u osób dorosłych pozwala zidentyfikować objawy związane z tym zaburzeniem, które może kontynuować się również w dorosłości. Proces diagnozy obejmuje zastosowanie specjalistycznych testów psychologicznych oraz szczegółowe badanie z opinią.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza KOGS

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
Czas trwania: 3 – 5 godzin, rozłożonych na 2 dni.

Proces diagnozy obejmuje: 

 • - Konsultacja z rodzicami,
 • - Badanie psychologiczne,
 • - Badanie pedagogiczne,
 • - Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza Dysleksji

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
Czas trwania: 3 – 5 godzin rozłożonych na 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Badanie pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza Dysortografii

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
Czas trwania: 3 – 5 godzin rozłożonych na 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Badanie pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza Dysgrafii

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat.
Czas trwania: 3 – 5 godzin rozłożonych na 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Badanie pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza Dyskalkulii

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat.
Czas trwania: 3 – 5 godzin rozłożonych na 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Badanie pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Diagnoza ucznia szczególnie zdolnego

600zł - stacjonarnie

500zł - online

Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
Czas trwania: 3 do 5 godzin, przeprowadzane w ciągu 2 dni.

 • Konsultacja z rodzicami,
 • Badanie psychologiczne,
 • Badanie pedagogiczne,
 • Wydanie opinii wraz z omówieniem.

*Diagnoza wsparta jest C-eye® Pro, Biofeedback oraz wirtualną rzeczywistością.

Oceny

KOLD-PT - Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

300 zł / 120 min

Badanie logopedyczne przeznaczone dla dzieci od 12. miesiąca życia. Za pomocą KOLD-PT dokonuje się wszechstronnej diagnozy funkcji mowy i języka, co umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz planowanie indywidualnej terapii. Badanie prowadzone jest w formie kart oceny, które są dostosowane do wieku i poziomu rozwoju dziecka.

Praca z uczniem zdolnym

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

1.800zł za pełen pakiet przedmiotów (możliwość skorzystania z jednego bloku za 800 zł)

Celem kursu jest takie połączenie teorii z praktyką, aby w dniu egzaminu nie spotkało ucznia żadne zaskoczenie.
Materiał zostanie powtórzony, a to, co trzeba przećwiczyć – przećwiczone.

Zajęcia odbywają się w blokach przedmiotowych:
 • polski
 • matematyka
 • język angielski

Pełna oferta kursu obejmuje 120 godzin zajęć prowadzonych w blokach przedmiotowych po 3h dydaktyczne:
 • 40h język polski;
 • 40h matematyka;
 • 40h język angielski.
Dodatkowo uczniowie otrzymują dostęp do platformy eLearning, gdzie znajdą ponad 200 godzin dodatkowych zadań, co umożliwi wykonywanie ćwiczeń i zadań poza zajęciami z Nauczycielem.

Omówienie próbnego egzaminu.

Pełna oferta to 1.800zł za pakiet przedmiotów.
Istnieje możliwość skorzystania z jednego bloku za 800 zł.

Dodatkowo, dla chętnych uczniów, proponujemy zajęcia z technik uczenia się, aby ułatwić i usprawnić przygotowanie do egzaminu.

Kameralne grupy zarówno ONLINE jak i STACJONARNE.

Zajęcia stacjonarne:
Rybnik, kampus, ul. Rudzka 13c, budynek B, III piętro, pok. 3.3
Rybnik - Golejów, ul. Magnolii 25
Zajęcia stacjonarne od 16.00 do 18.15.

Zajęcia online od 17.00 do 19.15 raz w tygodniu

Kursy językowe

Kurs języka angielskiego przygotowujący do międzynarodowego egzaminy telc B2

3.000 zł

100 h z trenerem Klaudią Rogalską.
300 h na platformie eLearning.
Kurs online w czasie rzeczywistym (Real Time online).
17.00 do 19.15
3 x 45 min

Kurs języka angielskiego przygotowujący do międzynarodowego egzaminy telc C1

4.000 zł

100 h z trenerem Klaudią Rogalską.
300 h na platformie eLearning.
Kurs online w czasie rzeczywistym (Real Time online).
17.00 do 19.15
3 x 45 min

Kurs języka niemieckiego przygotowujący do międzynarodowego egzaminy telc B2

3.000 zł

100 h z trenerem dr Jakubem Ruks.
300 h na platformie eLearning.
Kurs online w czasie rzeczywistym (Real Time online).
17.00 do 19.15
3 x 45 min

Kurs języka niemieckiego przygotowujący do międzynarodowego egzaminy telc C1

4.000 zł

100 h z trenerem dr Jakubem Ruks.
300 h na platformie eLearning.
Kurs online w czasie rzeczywistym (Real Time online).
17.00 do 19.15
3 x 45 min