O Nas

Poradnia MAGNOLIA powstała w odpowiedzi na dwuletnie działania prowadzone w zakresie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – i co ważne – w odpowiedzi na odczarowanie terminu: „uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

W dwa lata przeszkolonych zostało 3.350 nauczycieli z obszaru edukacji włączenia, którzy uczestniczyli łącznie w 5.270 godzinach zajęć. Następstwem dwuletnich działań było powołanie do życia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej MAGNOLIA, która działa na podstawie wpisu Prezydenta Miasta Rybnika do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Nr wpisu: E-I.4430.51.2023.

Nasza Specjalność

Wyróżniają nas innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, dzięki którym wprowadzona jest swoista rewolucja w podejściu do wsparcia rozwoju człowieka, rozwijania jego mocnych stron, a także pasji i indywiduwalnych zdolności. Wprowadzając technologie przyszłości do dzisiejszej terapii sprawiamy, że pokonywanie barier staje się łatwiejsze, a efekty widoczne są już po kilku/kilkunastu sesjach. Skupiamy się na tworzeniu środowisk, w których dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą zanurzać się w wirtualnej rzeczywistości dostarczając pacjentom/klientom bezprecedensowego wsparcia w procesie terapeutycznym.

Nasze miejsce

Każdego tygodnia poznasz inne sale zajęciowe - zaglądaj tu często - każde miejsce zaprezentuje "własną duszę"

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

Nasze Metody

 • Fizjoterapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości dla dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych
 • Integracja sensoryczna z  terapią ręki wykorzystująca możliwości sztucznej inteligencji
 • Biofeedback Virtual Reality - zaawansowana technologia monitorująca i  kontrolująca funkcje fizjologiczne, takich jak tętno, poziom stresu, skurcze mięśni czy aktywność mózgu, w  czasie rzeczywistym.
 • Wirtualna rzeczywistość w terapii: stanów lękowych, agresji, niedostosowania społecznego, nadwrażliwości, stresu, fobi, terapii reki, zaburzeń neurologicznych, choroby Parkinsona, zeza i  wiele, wiele innych
 • Cyber Oko: badanie zmysłu wzroku i  słuchu, wyrażanie emocji, test świadomości
 • Diagnoza ADOS -2, czyli Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, jest narzędziem wykorzystywanym do diagnozy autyzmu oraz innych zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dla dzieci od 12 miesiąca życia do osób dorosłych, które nie zostały dotąd zdiagnozowane.

W jakich językach prowadzona jest terapia/diagnoza?

 • polskim
 • angielskim
 • niemieckim
 • hiszpańkim
 • włoskim
 • ukraińskim

Jeżeli jesteś zainteresowany terapią lub diagnozą w innym języku niż polski - skontaktuj się z nami i omów warunki współpracy.

Zapraszamy

Chcemy, aby każdy czuł się wspierany i  rozumiany. Nasza Poradnia jest miejscem, w którym  technologia spotyka się z  empatią, tworząc unikalną platformę do odkrywania, nauki i  rozwoju zarówno uczniów z  trudnościami w  nauce jak i  uczniów ponadprzeciętnie zdolnych! Odkrywaj z  nami, jak innowacyjne metody oraz połączenie teraźniejszości z  przyszłością mogą Cię rozwijać, żebyś mógł/mogła osiągnąć pełnię swojego potencjału.