Terapia par

Kiedy warto rozważyć udział w terapii dla osób będących w związku?

Udział w terapii dla osób będących w związku warto rozważyć w kilku sytuacjach:

Rozważanie rozstania

Jeżeli myślicie o rozstaniu lub rozwodzie, ale chcielibyście najpierw spróbować rozwiązać problemy i być może dać sobie szansę na kontynuowanie związku, terapia może pomóc w podjęciu decyzji w bardziej świadomy i przemyślany sposób.

Przemoc lub agresja

Jeżeli w związku pojawiają się zachowania agresywne, manipulacyjne lub zachowania kontrolujące, terapia może pomóc w adresowaniu i nazywaniu tych problemów. Ważne jest jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym osobom, a w niektórych przypadkach konieczna może być interwencja specjalistów od bezpieczeństwa lub – nawet - prawników.

Rodzicielskie wyzwania

Kiedy macie problemy z ustaleniem wspólnych zasad wychowawczych lub różnice w metodach wychowania dzieci stają się źródłem konfliktów, terapia może pomóc w zharmonizowaniu Waszych podejść i wspieraniu siebie nawzajem jako rodziców.

Problemy seksualne

Kłopoty w życiu seksualnym, takie jak rozbieżne libido, trudności z funkcjonowaniem seksualnym lub różnice w preferencjach, mogą być trudne do omówienia bez wsparcia. Terapia par może zapewnić bezpieczne środowisko do dyskusji o tych sprawach i szukania rozwiązań aby Wasze życie intymne sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję Wam obojgu.

Problemy finansowe

Jeśli pieniądze są źródłem napięcia w związku, co może dotyczyć zarządzania budżetem, długami lub różnic w nawykach wydatkowych, terapia może pomóc w zrozumieniu i zharmonizowaniu waszych finansowych priorytetów i strategii.

Przeżycie traumy lub utraty

Kiedy jeden lub obaj partnerzy doświadczają traumy lub głębokiej straty, takiej jak śmierć bliskiej osoby, terapia może pomóc w procesie żałoby i adaptacji do nowej sytuacji, jednocześnie wspierając związek.

Dlaczego terapia dla par?

Terapia par to proces, w którym dwoje ludzi pracuje nad poprawą jakości swojego związku poprzez rozwój wzorców komunikacji i interakcji, naukę rozwiązywania konfliktów oraz komunikowania własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienie partnera.

Terapia skierowana jest zarówno do osób znajdujących się w związkach formalnych i nieformalnych, do osób znajdujących się w związkach partnerskich lub jednopłciowych.

Terapia dla osób tworzących związek daje możliwość:

spotkania z partnerem na bezpiecznym gruncie, w atmosferze równości i bezstronności,

spojrzenia na swój związek z innej perspektywy,

poprawy komunikacji w relacji bez tak zwanej przemocy słownej, która nie jest tylko:

  • - krzykiem,
  • - używaniem wulgaryzmów,
  • - obrażaniem się,
  • - reagowanie milczeniem,
  • - atakami słownymi,

wyrażania własnych uczuć, potrzeb, oczekiwań, obaw, rozterek,

zrozumienia uczuć oraz potrzeb partnera.

Spróbuj terapii dla par

Podczas terapii osoby uczą się skutecznej komunikacji, ustalania przyczyn konfliktów oraz sposobów na ich rozwiązywanie z korzyścią dla obu stron. Ponadto, jednym z jej celów jest ogólna poprawa relacji oraz zwiększenie poczucia bliskości emocjonalnej.


Otrzymaj pomoc