Pragma System

Rehabilitacja - Pionizacja - Reedukacja chodu

Sprzęt medyczny do placówek medycznych
z zakresu rehabilitacji, pionizacji oraz reedukacji.

Dzięki systemowi pacjenci z niepełnosprawnościami w każdym wieku zyskują większą samodzielność. We własnym zakresie wykonują ćwiczenia, które wcześniej były możliwe wyłącznie z udziałem fizjoterapeuty.

Elastyczny system odciążania, z użyciem gum tubingowych ma rewolucyjny wpływ na odczucia pacjentów, a przez to na efekt fizjoterapii. Przy podwieszeniu sztywnym lub w egzoszkielecie, pacjent nie może czuć się swobodnie. Zupełnie inaczej jest z naszym urządzeniem. Podczas rehabilitacji pacjenci zyskują większą świadomość ciała i swoich możliwości.

Z urządzenia mogą korzystać praktycznie wszyscy. Będzie przydatne w rehabilitacji pacjentów z wszelkimi niepełnosprawnościami. Będzie najlepszą pomocą dla osób z chorobami neurologicznymi i osób starszych, które mają problemy ruchowe i przede wszystkim dla dzieci - również maluszków z problemami z narządami ruchu.

Z urządzenia korzystają osoby leżące, poruszające się na wózku inwalidzkim i pacjenci sparaliżowani. W każdym z wymienionych przypadków nasz system znajduje zastosowanie terapeutyczne.

Dzięki urządzeniu pacjenci wykonują ćwiczenia w pozycjach, które były dla nich wcześniej trudne lub niedostępne (np. pozycja czworacza). Jest to możliwe dzięki dużej ilości akcesoriów terapeutycznych dołączanych do każdego zestawu.

Akcesoria są praktyczne i wygodne, ponieważ zostały zaprojektowane na podstawie rekomendacji pacjentów i fizjoterapeutów. Są odporne na przetarcia i zabrudzenia. Przy częstym stosowaniu utrzymują dobry wygląd i zachowują pierwotny kształt.

Rehabilitacja stawów kulistych (staw biodrowy i staw ramienny), odbywa się we wszystkich płaszczyznach. Możliwe jest uzyskanie pełnego zakresu ruchu.

Nasz system zastępuje wiele różnych urządzeń rehabilitacyjnych. Pozwala na stosowanie licznych metod oraz terapii.

NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE I WIDOCZNE EFEKTY

Dlaczego ten argument stawiamy na pierwszym miejscu? Ponieważ celem naszej pracy są sprawni i zadowoleni pacjenci. Dzięki Pragma System możliwe będzie wykonywanie ćwiczeń w każdej pozycji, bez angażowania siły fizjoterapeuty. Cały ciężar pacjentów przejmą gumy tubingowe i akcesoria dołączone do każdego zestawu.

Pacjenci będą wykonywać ćwiczenia samodzielnie, wykorzystując własny potencjał i przez to bardziej angażować się w terapię. W pozycji pionowej będą czuli się bezpiecznie, przy zachowaniu pełnej swobody ruchu. To proste rozwiązanie okazało się przełomowe dla pionizacji, nauki chodu i rehabilitacji stawów kulistych.