Diagnoza ADOS-2

Diagnoza autyzmu u dzieci od 18 miesiąca życia , młodzieży oraz osób dorosłych

ADOS-2 – czym jest? Jakie są jego możliwości?+

ADOS-2 to najbardziej wiarygodne narzędzie do diagnozowania zespołu Aspergera oraz spectrum autyzmu+

Koncepcja ADOS-2+

Niepokojące objawy+

Przygotowanie do oceny+

Proces oceny+

Analiza Wyników+

Interpretacja wyników+

Potwierdzenie Diagnozy+

Korzyści wynikające z wczesnego diagnozowania spektrum autyzmu i zespołu Aspergera+

Ważna informacja+

Cennik+